Want to Hear About the WHR New Token Machines?

Roland is appearing on Wednesday evening, 12th December at 7:30p.m. at the
Mountain Rangers Football & Social Club, Rhosgadfan.Rheilffordd Eryri

Grŵp Gogledd Cymru
Noson gymdeithasol mis Rhagfyr

Cyflwyniad gan y
Roland Doyle
Yn son am y system rheoli trenau Micro ETS a fydd yn cael ei ddefnyddio ar y rheilffordd a hefyd adfer y peiriannau ‘token’ o’r Iwerddon.

Nos Fercher, 12 Rhagfyr am 7:30 yr hwyr
Clwb Pêl Droed a Chymdeithasol Mountain Rangers, Rhosgadfan.

Gwir gwrw ar gael yng nghyd a brechdanau a raffl yn yr egwyl.

Croeso i bawb.

~ ~ ~ ~
Welsh Highland Railway
North Wales Group
December social evening.

A presentation by
Roland Doyle
About the soon to be used on the railway Micro ETS train control system and the refurbishment of the token machines from Ireland.

Wednesday evening, 12th December at 7:30p.m.
Mountain Rangers Football & Social Club, Rhosgadfan.

Real ale, with interval, sandwiches and raffle.