A Special Carol Service in Barmouth

Bydd Gwasanaeth Carolau Tref Abermaw yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Ioan, Abermaw, ar 23 Rhagfyr am 4yp. Mae aelodau o nifer o gorau lleol yn ffurfio côr ar gyfer y gwasanaeth hwn felly beth am ddod i ymuno â ni i ganu carolau hyfryd wrth i ni gofio genedigaeth Crist yr adeg hon o’r flwyddyn? Bydd ein casgliadau eleni yn cael eu rhoi i apêl y Banc Bwyd yma yn Abermaw a’r cyffiniau.

www.broardudwy.church
www.facebook.com/broardudwy
01341 555550

Barmouth Town Carol Service will be held at St John’s Church, Barmouth, on 23rd December at 4pm. Members of a number of local choirs are forming a choir for this service so why not come and join us to sing well loved carols as we remember Christ’s birth at this time of year? Our collections this year will be donated to the Foodbank appeal here in Barmouth and surrounding areas.

www.broardudwy.church
www.facebook.com/broardudwy
01341 555550

Please contact me on 01341555550 should you require any further information.