Cwrw ar y Cledrau 2020 – Volunteers needed!

A please for volunteers to help at the Beer Festival from Tym Crowther…

This year’s beer festival will be held on June 5th, 6th and 7th.

As usual lots of volunteers are needed for various duties, mostly bar work and general stewarding.

Help is also needed at Dinas to set up the weekend before on the 30th and 31st of May and on Wednesday 3rd and Thursday 4th of June and to take down on Monday 8th and Tuesday 9th.

If you are interested in helping out please put these dates in your diary.

Cheers

Tym


Fe fydd yr wyl yn cael ei chynnal ar Mehefin 5ed, 6ed ar 7fed.

Fel arfer, bydd eisiau digon o wirfoddolwyr i wneud amryw o weithgareddau, y mwyafrif tu ol i’r bar a stiwardio.

Hefyd, da’ni angen help dros y pen wythnos o flaen yr wyl sef 30ain a 31ain o Fai, a dydd Mercher 3ydd a dydd Iau 4ydd o Fehefin i roi pethau i fynnu, ac wedyn ar ddydd Llun 8fed a dydd Mawrth yr 9fed i’w tynnu i lawr.

Os oes gennych ddiddordeb i helpu rhowch y dyddiadau yn eich dyddiadur.

Hwyl,

Tym