Volunteer Accommodation

As the railways open up, more trains are running and working groups are able to restart, we would like to draw your attention to the volunteer accommodation kindly provided by our two societies.

There is a discount for working volunteers who are Society members. Ben Rosen is overseeing bookings for volunteer accommodation. His contact details are below:  

Ben Rosen, Hostel Warden 

Tel: 01766 771280 
Mobile: 07860 417569 
Email:hostel@ffwhr.com 

Ffestiniog Railway Society Minffordd Hostel: 

Minffordd Hostel is open and precautions have been taken so it is safe for people to stay. There are still some restrictions in force and Ben will explain when you make a booking.  

There are also a small number of camping spaces in the field next to the hostel which should be booked in the same way. 

Ffestiniog Railway Society Penrhyn Hostel: 

Penrhyn Hostel is considered a bunk house and can therefore now open for groups up to 6 individuals. Professional groups also catered for via agreement with Warden. 

Welsh Highland Railway Society Dinas: 

The society is pleased to offer volunteer accommodation in Station View, the bungalow beside the station.  

Please note, bookings are currently restricted to one person per room, unless from the same household or ‘bubble’, in which case more than one person can stay in a room. 

You will be given the latest information when you enquire. Applications for a booking should be headed WHR Accommodation.  

They are now also able to offer spaces for mobile homes and small caravans at Dinas with electric hook up which should be booked in the same way. 

Applications may be made through the CRhE/WHRS website – Volunteer Accommodation (whrsoc.org.uk) 

___________________________________________________

Llety Gwirfoddolwyr 

Wrth i’r rheilffyrdd agor, mae mwy o drenau’n rhedeg ac mae grwpiau gwaith yn gallu ailgychwyn, hoffem dynnu eich sylw at y llety gwirfoddol a ddarperir yn garedig gan ein dwy gymdeithas. Mae gostyngiad ar gael i wirfoddolwyr sy’n gweithio ac aelodau o’r Gymdeithas. Bydd Ben Rosen yn goruchwylio archebion ar gyfer llety gwirfoddol. Mae ei fanylion cyswllt ar gael isod: 

Ben Rosen, Warden y Hostel 

Rhif Ffôn: 01766 771280 
Rhif Ffôn Symudol: 07860 417569 
E-bost:  hostel@ffwhr.com 

Hostel Minffordd Cymdeithas Rheilffordd Ffestiniog: 

Mae Hostel Minffordd ar agor a chymerwyd rhagofalon felly mae’n ddiogel i bobl aros. Mae yna rai cyfyngiadau a bydd Ben yn esbonio rhain pan fyddwch chi’n archebu. 

Mae yna hefyd nifer fach o leoedd gwersylla yn y cae wrth ymyl yr hostel ac dylid bwcio rhain yn yr un ffordd. 

Hostel Penrhyn Cymdeithas Rheilffordd Ffestiniog: 

Mae Hostel Penrhyn yn cael ei ystyried yn dŷ bync ac felly gall nawr agor ar gyfer grwpiau hyd at 6 unigolyn. Darparwyd ar gyfer grwpiau proffesiynol hefyd drwy gytundeb gyda’r Warden. 

Cymdeithas Rheilffordd Eryri Dinas: 

Mae’r gymdeithas yn falch o gynnig llety gwirfoddol yn ‘Station View’, y byngalo wrth ochr yr orsaf. 

Sylwch, ar hyn o bryd mae archebion wedi’u cyfyngu i un person i bob ystafell, oni bai eich bod o’r un cartref neu ‘bubble’, ac os felly gall fwy nag un person aros mewn ystafell. 

Byddwch yn cael y wybodaeth ddiweddaraf pan fyddwch yn ymholi. Dylai ceisiadau am archeb gynnwys yr ‘email header’ WHR Accommodation

Erbyn hyn, gallant hefyd gynnig lleoedd ar gyfer cartrefi symudol a charafanau bach yn Ninas gyda cysylltiad trydan, y dylid ei archebu yn yr un modd. 

Gellir wneud ceisiadau trwy wefan CRhE / WHRS – Volunteer Accommodation (whrsoc.org.uk)