WHR North Wales Group November Social Evening.

A presentation by local photographer , IEUAN OWEN
‘Recent steam on the North Wales Coast Railway’
Wednesday evening, 14th November at 7:30p.m.

Cyflwyniad gan y ffotograffydd lleol
IEUAN OWEN
‘Stem diweddar ar rheilffordd arfordir Gogledd Cymru.’
Mountain Rangers Football & Social Club, Rhosgadfan.

Real ale, with interval, sandwiches and raffle.
Come and admire Ieuan’s fabulous pictures and photographic skills as well as having a good evening;s entertainment with fellow railway enthusiasts.
All comers welcome.

Rheilffordd Eryri
Grŵp Gogledd Cymru
Noson gymdeithasol mis Tachwedd

Gwir gwrw ar gael yng nghyd a brechdanau a raffl yn yr egwyl.
Dowch i weld campwaith ffotograffiaeth a lluniau rhagorol Ieuan a chael noson allan yng nghwmni ffyddloniaid y rheilffyrdd.
Croeso i bawb.

~ ~ ~ ~