Welsh Firebreak Lockdown

This afternoon, the Welsh First Minister announced a ‘firebreak’ lockdown, due to begin at 18:00 on Friday, 23rd October until Monday, 9th November.

In line with government regulations, we will not be running train services from the 23rd October onwards.

The 11:00 ‘Back to Beddgelert’ service on Wednesday, 21st October will be our final service on the Welsh Highland Railway prior to the ‘firebreak’ lockdown.The 14:20 ‘Heritage Trains’ service on Thursday, 22nd October will be our final service on the Ffestiniog Railway prior to the ‘firebreak’ lockdown.

Caernarfon Station’s Café De Winton and the station shop will close at 16:00 on Wednesday, 21st October.

The station shop at Porthmadog Harbour Station will close at 15:00 Friday, 23rd October.Please note, up until these closure times and dates, all our establishments will be operating under regular working hours.

Further announcements on the closing dates of both Spooner’s and Tearooms at Tan-Y-Bwlch will be made shortly.

The commercial side of the railway will be closed until Monday, 9th November at the earliest, with the exception of the online shop.

We are as yet unable to comment on what will happen following the culmination of this ‘firebreak’ lockdown.

The developing situation will be kept under constant review, with a further announcement being made in due course. 

We urge everyone to adhere to these new Government regulations.

Thanks for you continued support.

CYFNOD ATAL BYR CYMRU: GWASANAETHAU WEDI EU GOHIRIO…

Y prynhawn yma, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y bydd cyfnod atal byr yn cael ei gyflwyno am 18:00 Dydd Gwener, 23ain o Hydref ac yn rhedeg tan Dydd Llun, 9fed o Dachwedd.

Yn unol â rheoliadau’r llywodraeth, ni fyddwn yn rhedeg gwasanaethau trên o’r 23ain o Hydref ymlaen.

Y gwasanaeth 11:00 ‘Yn ôl i Beddgelert’ ar Ddydd Mercher, 21ain o Hydref fydd ein gwasanaeth olaf ar Rheilffordd Eryri cyn y cyfnod atal byr.

Y gwasanaeth 14:20 ‘Trenau Treftadaeth’ ar Ddydd Iau, 22ain o Hydref fydd ein gwasanaeth olaf ar Rheilffordd Ffestiniog cyn y cyfnod atal byr.

Bydd Caffi De Winton, Gorsaf Caernarfon a siop yr orsaf yn cau am 16:00 ar Ddydd Mercher, 21ain Hydref.

Bydd siop yr orsaf yng Nghorsaf Harbwr Porthmadog yn cau am 15:00 ar Ddydd Gwener, 23ain o Hydref.

Sylwch, hyd at yr amseroedd a’r dyddiadau cau hyn, bydd ein sefydliadau yn gweithredu o dan oriau gwaith arferol.

Mi fydd cyhoeddiadau pellach ynghylch a dyddiadau cau Spooner’s a Caffi Tan-Y-Bwlch ar gael yn fuan.

Bydd ochr fasnachol y rheilffordd ar gau tan Dydd Llun, 9fed o Dachwedd ar y cynharaf, er hyn bydd y siop ar-lein dal i weithredu.

Hyd yn hyn, ni allwn wneud sylwadau ar yr hyn a fydd yn digwydd yn dilyn y cyfnod atal byr. 

Bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu yn gyson, gyda chyhoeddiad pellach yn cael ei wneud yn fuan.

Rydym yn annog pawb i gadw at y rheoliadau newydd hyn gan y Llywodraeth.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.