Rheilffordd Eryri Grŵp Gogledd Cymru / Welsh Highland Railway North Wales Group

Nos Fercher, 13 Chwefror am 7:30 yr hwyr Wednesday evening, 13th February at 7:30p.m

2019 Noson gymdeithasol mis Chwefror locke –
2019 – February social evening to be held at the Mountain Rangers Football & Social Club, Rhosgadfan

Cyflwyniad gan y – A presentation by Humphrey Davies

The North Wales Narrow Gauge Railways – Ancient & Modern

Gwir gwrw ar gael yng nghyd a brechdanau a raffl yn yr egwyl.
Real ale, with interval, sandwiches and raffle.
Croeso i bawb – All welcome