WHR North Wales Group Meeting

Rheilffordd Eryri 
Grŵp Gogledd Cymru 

2020

Noson cymdeithasol mis Ionawr.

Nos Fercher, 8fed Ionawr am 7:30 yr hwyr

Cyflwyniad gan Ieuan Owen

‘Stêm drwy Gymru.’

Clwb Pêl Droed a Chymdeithasol Mountain Rangers, Rhosgadfan, LL54 7EY. 
Gwir gwrw ar gael yng nghyd a brechdanau a raffl yn yr egwyl. 

Croeso i bawb.

~ ~ ~ ~

Welsh Highland Railway

North Wales Group

2020

January social evening.

Wednesday evening, January 8th

Ieuan Owen presents

‘Steam across Wales.’

Mountain Rangers Football & Social Club, Rhosgadfan, LL54 7EY.

Real ale, with interval, sandwiches and raffle.

All welcome.